Wij leren je meer dan Nederlands

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs in Lelystad) heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas.

Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar.

Continu leren

Op De Taalklas werken we met het gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen dezelfde schooltijden hebben: maandag t/m donderdag of maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur.

Op vrijdag gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 7 naar hun moederschool.

Wij leggen een stevige basis