Wat maakt ons 'Taalklas Lelystad'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van de Taalklas Lelystad willen we hier graag benoemen: 

  • Specialist in Nederlandse taal: Wij zijn gespecialiseerd in het samen leren van taal, door taal, over taal, vanuit een veilig pedagogisch klimaat in een rijke leeromgeving. Wij hebben oog voor ieders identiteit en groei.
  • Moederscholen: Al tijdens je verblijf in de Taalklas, ben je in contact met de reguliere basisschool en volg je daar deels je lessen tijdens groep 3 t/m groep 7.
  • ONT begeleiding: Ook na uitstroom naar een reguliere basisschool word je nog een tijdje begeleid door de bekende juffen van de Taalklas.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. 

Het team

Op de Taalklas Lelystad werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Een fijne leeromgeving